Skip to main content
Ring i dag
+45 3214 1516

Vilkår

TransportLink.Dk A/S transportere gods, med følgende forsikrings vilkår:

  • Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR. 8,33 pr. kg og for forsinkelser op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre, med mindre transporterne er undergivet lovgivning eller et transportdokument med anden ansvarsbegrænsning. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR. 500.000 (§27). Opmærksomheden henledes særligt på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).
  • All services rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2000). Under these conditions our liability for loss of, deterioration of or damage to goods is limited to SDR 8,33 per kg and our liability for delay is limited to the amount of the freight, but not exceeding SDR 50.000 per order. In connection with storage, the freight forwarder’s total liability for damage is limited to SDR 500.000 for any incident of damage occurred (clause 27). Special attention is directed to the stipulations that claims against the freight forwarder are statute-barred after one year (clause 30) and that the lien on goods (clause 14) applies to both current and previous claims. Claims for freight etc. must be honoured regardless of the terms of delivery under the contract of sale or freight agreement (clause 10).