Boligselskaber

  • Kørsel og bortskaffelse af storskrald
  • Rydning af dødsboer
  • Nedtagning/opsætning af hvidevarer